ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
27.12.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
26.12.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 7 มกราคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26.12.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 7 มกราคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
26.12.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 7 มกราคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26.12.2017 กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 7 มกราคม 2561
19.12.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สำหรับการสอบ วันที่ 25 และ 26 พฤศจิกายน 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้(19 ธันวาคม 2560) เป็นต้นไป
15.12.2017 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้สิทธิ์เปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบขอนแก่น
15.12.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2560 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลสอบขั้นตอนที่ 1 - 2
15.11.2017 กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการผลิตแพทย์ (เพิ่มเติม)
13.11.2017 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. วันที่ 9 ตุลาคม 2560)
13.11.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561
08.11.2017 ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
03.11.2017 กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
03.11.2017 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
03.11.2017 การจราจรวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
03.11.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไป
03.10.2017 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
31.08.2017 ขอให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ของทุกสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เข้าลงข้อมูล เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2560 "
30.08.2017 ประกาศที่ 7/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561
25.08.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2560 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
All 202 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next