ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
15.11.2017 กำหนดการจะเปิดรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันการผลิตแพทย์ (เพิ่มเติม)
13.11.2017 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2560-2561 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรว. วันที่ 9 ตุลาคม 2560)
13.11.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561
08.11.2017 ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
03.11.2017 กำหนดการสอบ และข้อปฏิบัติของผู้เข้าสอบ ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
03.11.2017 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
03.11.2017 การจราจรวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
03.11.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ได้ตั้งแต่วันนี้ (3 พฤศจิกายน 2560) เป็นต้นไป
03.10.2017 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
31.08.2017 ขอให้นิสิต/นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ทุกคน ของทุกสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เข้าลงข้อมูล เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระหว่างวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2560 "
30.08.2017 ประกาศที่ 7/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561
25.08.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2560 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
24.08.2017 กำหนดการรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันผลิตแพทย์ (เปลี่ยนแปลง)
09.08.2017 กำหนดการรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันผลิตแพทย์
04.08.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2560 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
25.07.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 – 14 สิงหาคม 2560
11.07.2017 ประกาศที่ 4/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
02.06.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไป
22.05.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 28 พฤษภาคม 2560
22.05.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
All 198 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next