ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
24.08.2017 กำหนดการรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันผลิตแพทย์ (เปลี่ยนแปลง)
09.08.2017 กำหนดการรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) และสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2560 ของสถาบันผลิตแพทย์
04.08.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2560 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
25.07.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 – 14 สิงหาคม 2560
11.07.2017 ประกาศที่ 4/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 2
02.06.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (2 มิถุนายน 2560) เป็นต้นไป
22.05.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 28 พฤษภาคม 2560
22.05.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 28 พฤษภาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22.05.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 28 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (22 พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป
03.05.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 22 และ 23 เมษายน 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
11.04.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ครั้งที่ 3 จัดสอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2560) เป็นต้นไป
04.04.2017 ประกาศที่ 3/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 รอบพิเศษ
03.04.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2560 และ ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2560
03.04.2017 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560
03.04.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 22 และ 23 เมษายน 2560
10.03.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560
10.03.2017 การจัดที่นั่งสอบขั้นตอนที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2560
10.03.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 26 มีนาคม 2560
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
All 202 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next