ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
05.07.2018 ประกาศที่ 5/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
20.06.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การใช้ e-mail ในการขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
01.06.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 (รอบพิเศษ)จัดสอบเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี่
22.05.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22.05.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
22.05.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 วันที่สอบ 27 พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี่
03.05.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 21 และ 22 เมษายน 2561 ได้ที่นี่
17.04.2018 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ ได้ระหว่างวันที่ วันที่ 17 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
10.04.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ ผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 เพิ่มเติม จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2561 ได้ที่นี่
03.04.2018 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 21 - 22 เมษายน 2561
03.04.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 21 - 22 เมษายน 2561
03.04.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 21 - 22 เมษายน 2561 ได้ที่นี่
03.04.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจราจรวันที่ 22 เมษายน 2561
29.03.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ
22.03.2018 การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
13.03.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การจราจรวันที่ 25 มีนาคม 2561
13.03.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 เพิ่มเติม ได้ที่นี่
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
All 54 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 Next