ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
22.05.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 28 พฤษภาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (22 พฤษภาคม 2560) เป็นต้นไป
03.05.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 22 และ 23 เมษายน 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
11.04.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 ครั้งที่ 3 จัดสอบเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (11 เมษายน 2560) เป็นต้นไป
04.04.2017 ประกาศที่ 3/2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 รอบพิเศษ
03.04.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 วันที่ 22 เมษายน 2560 และ ขั้นตอนที่ 2 วันที่ 23 เมษายน 2560
03.04.2017 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่ 22 - 23 เมษายน 2560
03.04.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 22 และ 23 เมษายน 2560
10.03.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560
10.03.2017 การจัดที่นั่งสอบขั้นตอนที่ 3 วันที่ 26 มีนาคม 2560
10.03.2017 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 26 มีนาคม 2560
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22.02.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2560 เรื่องกำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561
20.02.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
03.02.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 (เพิ่มเติม) ได้ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เวลา 09:00 น) – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
31.01.2017 ประกาศที่ 1 /2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 เพิ่มเติม
24.01.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ สอบเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
20.01.2017 ประกาศ!!! เปิดที่นั่งสอบเพิ่มเติม สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 70 ที่นั่ง ที่สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยจะเริ่มเปิดให้ผู้สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ เลือกสนามสอบที่เปิดเพิ่มเติมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 (เวลา 08:00 น)เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560
10.01.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
All 198 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next