ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
09.03.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 26 มีนาคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
22.02.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2560 เรื่องกำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2560 - 2561
20.02.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
03.02.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 (เพิ่มเติม) ได้ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (เวลา 09:00 น) – 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
31.01.2017 ประกาศที่ 1 /2560 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 เพิ่มเติม
24.01.2017 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดสอบเมื่อวันที่ สอบเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
20.01.2017 ประกาศ!!! เปิดที่นั่งสอบเพิ่มเติม สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 70 ที่นั่ง ที่สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยจะเริ่มเปิดให้ผู้สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ เลือกสนามสอบที่เปิดเพิ่มเติมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2560 (เวลา 08:00 น)เป็นต้นไป ถึงวันที่ 26 มกราคม 2560
10.01.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
10.01.2017 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 5 กุมภาพันธ์ 2560
10.01.2017 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
10.01.2017 ท่านสามารถ ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ตั้งแต่วันนี้ (10 มกราคม 2560) เป็นต้นไป
06.01.2017 เนื่องจากมีอุทกภัยเกิดขึ้นทางภาคใต้ หากมีผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2560 นี้ ท่านใดไม่สามารถเดินทางเข้ามาสอบได้ โปรดแจ้งมาที่ email : cma@cmathai.org นี้ก่อนวันสอบ ซึ่ง ศรว.จะพิจารณาต่อไป
05.01.2017 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 ได้ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2560 (เวลา 09:00 น) – 26 มกราคม 2560
29.12.2016 ตรวจผลการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม *จำแนกตามหัวข้อในตารางข้อสอบเป็นรายบุคลเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยของผู้เข้าสอบทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับในการปรับปรุงพัฒนาตนเองต่อไป* ได้ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 15:00 น.
19.12.2016 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 สำหรับการสอบ วันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2559 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
15.12.2016 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) รายชื่อผู้สมัครสอบที่ได้สิทธิ์เปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 เป็นรอบที่ 2 ณ สนามสอบสงขลา
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
13.12.2016 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 8 มกราคม 2560 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
13.12.2016 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 8 มกราคม 2560
All 202 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 Next