ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 04 เมษายน 2560

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)  ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ในเวลาทำการของธนาคาร

วันที่สอบ/สถานที่สอบ
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560    สนามสอบ กรุงเทพฯ

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศรว.  ภายในวันที่ 6 มิถุนายน 2560