ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 25 มกราคม 2561

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561  (สนามสอบกรุงเทพฯ และเชียงใหม่)

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศรว.  ภายในวันที่ 10 เมษายน 2561