ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 13 มีนาคม 2561

เนื่องด้วยศูนย์โรคหัวใจสิรินธร โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง ศูนย์โรคหัวใจสิรินธร ครั้งที่ 9 ในวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 ระหว่าง 04.00 – 09.00 น. (เริ่มออกตัวเวลา 05.00 น.) ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว บริเวณโดยรอบโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า จะมีการจราจรติดขัดกว่าปกติ

จึงขอให้ ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถึงสนามสอบ และลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ทันตามเวลาที่ ศรว. กำหนดไว้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่