ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 13 มีนาคม 2561เข้าสู่ระบบตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การจราจรวันที่ 25 มีนาคม 2561