ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 03 เมษายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจราจรวันที่ 22 เมษายน 2561

เนื่่องด้วยมูลนิธิปรีดี เกษมทรัพย์ ได้จัดกิจกรรม เดินวิ่ง นิติโดม 90 ปี ศ.ดร.ปรีดี เกษมทรัพย์
ในวันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน 2561 ระหว่าง 04.30 – 08.30 น. ณ ลานพญานาค หน้าสนามกีฬา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และมีกำหนดการ คือ

04.30 น ลงทะเบียนนักวิ่ง
05.45 น. อบอุ่นร่างกาย
06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 10 km
06.10 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง ระยะทาง 5 Km และ 3Km
07.30 น. พิธีมอบรางวัล
08.30 น ปิดการแข่งขัน

ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว บริเวณโดยรอบ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จะมีการจราจรติดขัดกว่าปกติ จึงขอให้ ผู้เข้าสอบ ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถึงสนามสอบ และลงทะเบียนผู้เข้าสอบได้ทันตามเวลาที่ ศรว. กำหนดไว้

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่