ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 17 เมษายน 2561


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 3 เป็นการประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org) วันที่ 17 เมษายน – 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ทุกสาขา ภายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ในเวลาทำการของธนาคาร

กำหนดการสอบ
วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  (สนามสอบกรุงเทพฯ)

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทาง website ของ ศรว.  ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2561