ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 04 สิงหาคม 2561

เนื่องจากขณะนี้ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) ได้พบว่า สนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เต็ม ทำให้ผู้ที่ยังต้องการสมัครไม่สามารถเลือกลงได้ จึงขอให้ผู้ประสงค์ที่จะสอบแจ้งข้อมูล ชื่อ-สกุล สถาบัน เบอร์ติดต่อ ให้ศรว.ทราบทาง e-mail : cma@cmathai.org โดยศรว.จะติดต่อกลับในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ ศรว. ขอสงวนสิทธิในการจัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 02-7165685 (ในวันและเวลาทำการ)