ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
06.08.2015 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2558 เรื่อง การจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
28.11.2014 ดาวน์โหลดเกณฑ์ ตารางข้อสอบ เพื่อประเมินและ รับรองความรู้ ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 : วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
01.11.2013 ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
28.05.2012 กำหนดการเริ่มใช้เกณฑ์ความรู้ความสามารถในการประเมินเพื่อรับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ. 2555 (ประกาศที่ 6/2555)
30.11.2011 ประกาศที่ 11/2551 การจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันในต่างประเทศ
23.03.2011 กำหนดการ การสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตึกอดุลยเดชวิกรม)
23.03.2011 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ขั้นตอนที่ 3 OSCE ประจำปี 2553-2554 รอบพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
20.03.2011 การสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE ประจำปี 2553-2554 รอบพิเศษ วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
02.02.2011 กำหนดวันเวลาสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2
01.02.2011 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2
09.01.2011 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
09.01.2011 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
09.01.2011 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2554
08.01.2011 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมฯ ที่ 1 / 2554 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ทักษะและหัตถการทางคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2)
28.11.2010 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
28.11.2010 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
28.11.2010 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
10.11.2010 ประกาศศูนย์ฯ ที่ 15 / 2553 :: ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ที่ 15 / 2553 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ทักษะและหัตถการทางคลินิก ประจำปี พ.ศ. 2553-2554 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
08.11.2010 ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ
28.03.2010 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2553
All 39 Record(s)  | Page : 1 2 Next