ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 01 กุมภาพันธ์ 2554

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2