ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
19.03.2010 ประกาศการยืนยันการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1
13.03.2010 การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2553 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มีนาคม 2553
14.02.2010 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
10.01.2010 ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE 10 ม.ค. 53 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10.01.2010 ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE 10 ม.ค. 53 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10.01.2010 ประกาศ เรื่องกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE 10 ม.ค. 53 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10.01.2010 ประกาศ เรื่องข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE 10 ม.ค. 53 วันที่ 10 ม.ค. 53
10.01.2010 ประกาศ เรื่องรหัสประจำตัวสอบ วงสอบ และรอบที่สอบ ของการสอบขั้นตอนที่ 3 OSCE วันที่ 10 ม.ค. 53
04.12.2009 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทยสภา ที่ 8 / 2552 เรื่อง
15.11.2009 รหัสประจำตัวสอบ วงสอบ และรอบที่สอบ ของการสอบขั้นตอนที่ 3
15.11.2009 กำหนดการการสอบขั้นตอนที่ 3
15.11.2009 ตรวจสอบสถานะภาพการสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2552-2553
13.11.2009 เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ในการสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
21.10.2009 ประกาศเรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2552-53 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
10.10.2009 รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และสถานที่/ห้องสอบสำหรับ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1, 2
10.10.2009 รหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ และสถานที่/ห้องสอบสำหรับ การสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
26.09.2009 คำแนะนำเพิ่มเติม กรณีไม่ได้รับบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบฯ สำหรับการสอบฯ ประจำปี พ.ศ.2552 ครั้งที่ 2
17.08.2009 การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2552-53
07.08.2009 ประกาศ เรื่องการใช้เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
07.08.2009 ประกาศ เรื่องการใช้เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
All 51 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 Next