ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2562


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ:

ประเภทของการสอบ:
  การสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

กำหนดการสอบ:
  วันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 (สนามสอบกรุงเทพฯ และสงขลา)

กำหนดการรับสมัคร:
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 13 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ:
  ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562 ในเวลาทำการของธนาคาร หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

วันที่สอบ / สถานที่สอบ:

วันที่สอบ / สถานที่สอบ กรุงเทพฯ ต่างจังหวัด
วันที่ 24 มีนาคม 2562 กรุงเทพฯ สงขลา

เนื่องจากในแต่ละสนามสอบรองรับผู้เข้าสอบได้ในจำนวนจำกัด ศรว. ขอสงวนสิทธิในการจัดสนามสอบให้กับผู้สมัครสอบตามความเหมาะสม และเนื่องจากกำหนดการวันที่สอบตรงกับกำหนดการวันเลือกตั้ง จึงขอให้ผู้สมัครสอบที่มีสิทธิเลือกตั้งบริหารจัดการเวลาลงคะแนนหรือลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562