ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 18 เมษายน 2562


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ:

ประเภทของการสอบ:
  การสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

กำหนดการสอบ:
  วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

กำหนดการรับสมัคร:
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 18 เมษายน – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร การตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ และบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ:
  ชำระเงินที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้ทุกสาขา ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ในเวลาทำการของธนาคาร หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

วันที่สอบ / สถานที่สอบ:

วันที่สอบ / สถานที่สอบ กรุงเทพฯ
วันที่ 2 มิถุนายน 2562 กรุงเทพฯ