ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 24 พฤษภาคม 2562


ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร คลิกที่นี่

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 2 มิถุนายน 2562