ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 27 พฤษภาคม 2562

เนื่องด้วยสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดกิจกรรม โก๋วังหลัง Reunion Run ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562 ระหว่าง 04.45 – 07.30 น. ณ ลานพลับพลาสยามินทราศิริราชานุสรณีย์ โรงพยาบาลศิริราช

ซึ่งคาดว่าในช่วงเวลาดังกล่าว บริเวณโดยรอบ โรงพยาบาลศิริราช จะมีการจราจรติดขัดกว่าปกติ จึงขอให้ อาจารย์, ผู้เข้าสอบ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ณ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล วางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบ เพื่อให้ถึงสนามสอบ และลงทะเบียนได้ทันตามเวลาที่ ศรว. กำหนดไว้

ทั้งนี้ ศรว. ขอแนะนำให้เข้าทางประตู 8 ติดกับท่าน้ำศิริราชจะสะดวกกว่า และ สามารถจอดรถเพิ่มเติมได้ที่อาคารหอพัก 8 ไร่ บริเวณตรงข้ามสถานีรถไฟธนบุรี เนื่องจากอาคารจอดรถหอกีฬาอาจไม่สามารถรองรับได้เพียงพอ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/Siriraj-Alumni-343144039591129/