ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 02 กรกฏาคม 2562

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้ โปรดติดตามประกาศที่ http://www.med.buu.ac.th/