ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 กรกฏาคม 2562

ไฟล์ขึ้นประกาศ ประกาศโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562