ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 18 ธันวาคม 2562


สามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ, สนามที่สอบ และวันที่สอบ คลิกที่นี่

ข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้อง:

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 มกราคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 มกราคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 5 มกราคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดาวน์โหลดเอกสาร