ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 31 มกราคม 2563

ข้อมูลประกาศโดยย่อ:

ประเภทของการสอบ:
  การสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination : OSCE)

กำหนดการสอบ:
  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สนามสอบกรุงเทพฯ)

กำหนดการรับสมัคร:
  รับสมัคร ระหว่างวันที่ 24 - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร:
  ชำระเงินผ่านช่องทางต่างๆของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (ก่อนเวลา 23.00 น.) หากชำระเกินเวลาที่กำหนดจะถือว่าการสมัครสอบนั้นเป็นโมฆะ

สถานที่สอบ:
  วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 สนามสอบกรุงเทพฯ