ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 13 กุมภาพันธ์ 2563


ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (ครั้งที่ 2)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ