ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 19 กุมภาพันธ์ 2563


ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร คลิกที่นี่

ข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้อง:

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 1 มีนาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 1 มีนาคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 1 มีนาคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 1 มีนาคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ดาวน์โหลดเอกสาร