ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 มีนาคม 2563


รพ.ขอนแก่น ขอแจ้งยกเลิกการรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ซึ่งมีกำหนดการสอบในวันที่ 3 เมษายน 2563 ออกไปก่อน