ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 มีนาคม 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home)

สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อในที่ทำงานและที่สาธารณะ ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จึงขอปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ซึ่งจะปฏิบัติงานตามปกติผ่านระบบ Online โดยสามารถติดต่อ ได้ที่ E-mail : cma@cmathai.org และ โทรศัพท์ 095-4976285 ทั้งนี้ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก พร้อมสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ www.cmathai.org ได้