ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 08 มิถุนายน 2563


ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 3)

คลิกเพื่อลงทะเบียน

สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ