ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 04 มิถุนายน 2563

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครสอบ Long case examination สำหรับแพทย์ฝึกหัด

รับสมัคร จำนวน 6 โควต้า ดังนี้
แพทย์ฝึกหัดปฎิบัติงานที่โรงพยาบาลขอนแก่น 1 คน
ผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตสถาบันต่างประเทศ 5 คน

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8-19 มิถุนายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 26 มิถุนายน 2563
สอบคัดเลือกวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 - 17.00 น.