ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 มิถุนายน 2563


ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร คลิกที่นี่

ข้อมูลประกาศที่เกี่ยวข้อง:

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 12 กรกฎาคม 2563
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดาวน์โหลดเอกสาร


กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ดาวน์โหลดเอกสาร


มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ของการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมทุกขั้นตอน
ดาวน์โหลดเอกสาร