ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 18 กันยายน 2563


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2563 (เวลา 15:30 น.) - 11 ตุลาคม 2563

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้


สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
สนามสอบที่ 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
300
สนามสอบที่ 2 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
340
สนามสอบที่ 3 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
340
สนามสอบที่ 4 คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี
160
สนามสอบที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
350
สนามสอบที่ 6 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
200
สนามสอบที่ 7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า
220
สนามสอบที่ 8 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบที่ รพ.ราชวิถี)
130

การจัดสถานที่สอบจะระบุสนามสอบให้ทราบในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org)  ประมาณวันที่ 15 ธันวาคม 2563