ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 ตุลาคม 2563

เนื่องด้วยศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.) จะย้ายที่ทำการไปสถานที่ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป หากประสงค์จะติดต่อ ศรว. โปรดติดต่อไปตามที่อยู่ด้านล่างนี้


ศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
อาคารสภาวิชาชีพ ชั้น 4 กระทรวงสาธารณสุข
เลขที่ 88/19 ซอย สาธารณสุข 8 ถนน ติวานนท์
ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์/โทรสาร 02-5910045 และ 095-4976285
Email : cma@cmathai.org
www.cmathai.org