ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 16 พฤศจิกายน 2563

สอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์


กำหนดการสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์


สอบรายยาว (Long case)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
   คลิกดาวน์โหลดไฟล์