ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 26 พฤศจิกายน 2563

เนื่องจากในวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2563 จะมีงานสอบหลายงาน ณ ม.ธรรมศาสตร์ จึงขอให้เผื่อเวลาในการเดินทาง และตรวจสอบที่ตั้งอาคารสอบ เพื่อวางแผนการเดินทางอย่างรอบคอบให้ถึงสนามสอบอย่างถูกต้อง และลงทะเบียนเข้าสอบได้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้