ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 21 ธันวาคม 2563


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)

การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 - 12 มกราคม 2564

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบที่สนามสอบ ดังต่อไปนี้


สนามสอบ
จำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ
1. สนามสอบ กรุงเทพและปริมณฑล
2,720
2. สนามสอบ เชียงใหม่
400
3. สนามสอบ พิษณุโลก
320
4. สนามสอบ ขอนแก่น
460
5. สนามสอบ นครราชสีมา
480
6. สนามสอบ สงขลา
310
7. สนามสอบ นครศรีธรรมราช
200

ศรว. จะจัดสถานที่สอบให้ตามความเหมาะสมภายหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ จะประกาศสนาม สอบให้ทราบภายใน 22 มีนาคม 2564 ก่อนการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป