ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 22 กรกฏาคม 2564


ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) ในการประเมินทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination (OSCE) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร)