ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 07 กันยายน 2564

รายงานตัว/คัดกรองการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 สนามสอบคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ขอให้ผู้เข้าสอบรายงานตัวที่จุดคัดกรองตามสถานที่ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 สถานที่คัดกรองผู้เข้าอบ
ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 1641050500001-1641050500075 ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 2641050500001- 2641050500075 ชั้น 6 อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 1641050500076-1641050500152 ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 2641050500076- 2641050500152 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม
ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 1641050500153-1641050500260 ผู้เข้าสอบ ลำดับที่ 2641050500153- 2641050500190 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม