ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 08 ตุลาคม 2564


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09:00 น. – 15 ตุลาคม 2564

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564

สถานที่สอบ
จังหวัด จำนวนที่นั่งสอบเปิดรับ
1. กรุงเทพและปริมณฑล 1800
2. เชียงใหม่ 200
3. พิษณุโลก 200
4. ขอนแก่น 300
5. นครราชสีมา 200
6. สงขลา 250
7. นครศรีธรรมราช 80

ศรว. จะจัดสถานที่สอบให้ตามความเหมาะสมภายหลังจากดำเนินการเรื่องเอกสารเรียบร้อยแล้ว และให้ผู้สมัครสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบที่ระบุสนามสอบได้ทางเว็บไซต์ของ ศรว. ประมาณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป


การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2564 ในเวลาทำการของธนาคาร

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ประมาณวันที่ 10 ธันวาคม 2564