ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2564


จะต้องพิมพ์หลักฐานได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หรือผลตรวจ ATK ไม่น้อยกว่า 72 ชั่วโมงก่อนวันเข้าสอบ