ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2564

ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (จัดสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่