ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 15 ธันวาคม 2564


คลิกเพื่อสมัครสอบ

ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. – 6 มกราคม 2565

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1  วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565
การสอบขั้นตอนที่ 2  วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

สถานที่สอบ
จังหวัด จำนวนที่นั่งสอบเปิดรับ
1. กรุงเทพและปริมณฑล 2900
2. เชียงใหม่ 400
3. พิษณุโลก 350
4. ขอนแก่น 500
5. นครราชสีมา 400
6. สงขลา 380
7. นครศรีธรรมราช 250
8. อุบลราชธานี 120

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 7 มกราคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2565