ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 01 กรกฏาคม 2565


คลิกเพื่อสมัครสอบ


ข้อมูลประกาศโดยย่อ

ประเภทของการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
การสอบขั้นตอนที่ 2 เป็นการประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Clinical Sciences)


การรับสมัคร
กำหนดการรับสมัคร (สมัครผ่าน www.cmathai.org)
ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09:00 น. – 11 กรกฎาคม 2565

กำหนดการสอบ
การสอบขั้นตอนที่ 1 วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565
การสอบขั้นตอนที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2565

สถานที่สอบ ศรว. จัดสอบด้วยรูปแบบกระดาษ และจะเป็นผู้จัดสถานที่สอบตามสถาบันให้กับผู้สมัครสอบ โดยขอให้ผู้สมัครสอบเลือกจังหวัดที่ต้องการสอบ ตามจำนวนที่นั่งสอบที่เปิดรับ ดังนี้
จังหวัดจำนวนที่นั่งสอบเปิดรับ
1. กรุงเทพและปริมณฑล1800
2. เชียงใหม่200
3. พิษณุโลก200
4. ขอนแก่น300
5. นครราชสีมา200
6. สงขลา250
7. นครศรีธรรมราช150

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครสอบ
ประเภทที่ 1 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย หรือต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 2 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาในประเทศไทยที่แพทยสภารับรอง
ประเภทที่ 3 เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่แพทยสภารับรอง

การชำระเงินค่าสมัครสอบ
สั่งพิมพ์ “เอกสารแบบฟอร์มชำระเงินค่าสมัครสอบ” ในเว็บไซต์ ศรว. เพื่อนำไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ได้ที่
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา
ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ในเวลาทำการของธนาคาร

การประกาศผลสอบ
ศรว. จะประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของ ศรว. (www.cmathai.org) ประมาณวันที่ 27 ตุลาคม 2565