ข่าวประกาศ

แก้ไขล่าสุด : 06 ตุลาคม 2565

สนามสอบ 11-ม.นเรศวร ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง Qr Code สำหรับกรอกแบบประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และข้อมูลการรับวัคซีนโดยสแกน Qr Code ต่อไปนี้