ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

แก้ไขล่าสุด : 23 มีนาคม 2554

กำหนดการ
การสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) รอบพิเศษ
วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554
สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ตึกอดุลยเดชวิกรม)