เนื่องจาก ศรว.ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการส่งเอกสารประกอบการสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ มาเป็นการแนบเอกสารในรูปแบบดิจิทัล ศรว. จึงขอให้ผู้ที่กำลังจะสมัครทุกท่าน ศึกษาเรื่องการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครฯ ให้เข้าใจ ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

1. รูปถ่าย

เป็นภาพเดี่ยว มีพื้นหลังสีขาว หน้าตรงเต็มหน้า สวมชุดสุภาพ ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นสายตาและแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน และจะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล เป็นไฟล์ นามสกุล .jpg โดยมีขนาด ความกว้าง 120 พิกเซล ความสูง140 พิกเซล ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 200 KB
ย่อ/ขยายรายละเอียด

เตรียมรูปถ่าย

นำไปสแกนด้วยเครื่องสแกนเนอร์

หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ

กรณีใช้เครื่องสแกนเนอร์ ให้เลือกขอบเขตการสแกนให้เห็น ใบหน้าชัดเจนเต็มหน้า
ส่วนถ่ายด้วยกล้องหรือมือถือให้ Crop แบบเดียวกัน

จะได้ไฟล์นามสกุล .jpg พร้อมสำหรับการ อัพโหลด

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน ไปถ่ายเอกสาร โดยถ่ายด้านหน้าด้านเดียว ที่มีรูปของผู้สมัคร จากนั้นให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
ย่อ/ขยายรายละเอียด

เตรียมบัตรประจำตัวประชาชน

นำบัตรประจำตัวประชาชนไปถ่ายเอกสาร

ลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาถูกต้อง

นำสำเนาฯ ที่ลงลายมือชื่อแล้วมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล

หรือถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัล/มือถือ

ได้ไฟล์สำเนาบัตรฯ พร้อมจะนำไปอัพโหลด

3. สำเนาเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ตามเงื่อนไขการสมัครของแต่ละขั้นตอน

ให้ทำเหมือนกับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน คือ ให้นำเอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ ไปถ่ายเอกสารก่อน จากนั้นให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อและนามสกุลรับรองสำเนาเอกสารถูกต้องด้วยลายมือตนเองเท่านั้น แล้วสแกนเป็นไฟล์นามสกุล *.jpg ขนาดภาพเท่ากับ A4 ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB (ดูตัวอย่างไฟล์ด้านล่าง)
ย่อ/ขยายรายละเอียด

ยกตัวอย่างเช่น

 

  • * ขอเน้นย้ำอีกครั้งว่า ทั้งบัตรประจำตัวประชาชน เอกสารคุณวุฒิการศึกษาและเอกสารอื่นๆ จะต้องถ่ายเอกสารก่อน แล้วจึงลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง แล้วจึงนำมาสแกนเป็นไฟล์ดิจิทัล