ท่านสามารถตวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 5 จัดสอบเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2567 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 สำหรับการสอบวันที่ 13 และ 14 กรกฎาคม 2567 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ