ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลวันที่สอบ และสนามสอบ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ 2 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ