สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ปรับเพิ่มมาตรการการเข้าสอบฯ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2565 เรื่อง กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปี พ.ศ. 2566 อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 2) สำหรับสอบวันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565 ได้ที่นี่ อ่านต่อ