สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ นศพ.ชั้นปีที่ 3

ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2566 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2566-2567 อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่ อ่านต่อ