สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2564 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 3) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อ่านต่อ