สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 กรณีพิเศษเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 สำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่ถูกงดสอบในวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564, วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 และ การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ