สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ( สอบเมื่อ 06 มกราคม 2565 )ได้ที่นี่ อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09:00 น) – 24 มกราคม พ.ศ. 2565 อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566 อ่านต่อ


ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ได้ที่นี่ อ่านต่อ