สมัครสอบ/ตรวจผลสอบ

ขอใบรับรองผลการสอบ

ลงทะเบียนของ
นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3
ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย
เพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ

คำถามที่พบบ่อย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Manual Skills 15 ทักษะ และบางทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ


ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Manual Skills สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ อ่านต่อ


ประกาศการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2565 (พุทธศักราช 2566) สามารถตรวจสอบวันสอบและสนามสอบได้ที่นี่ อ่านต่อ