ข้อมูลที่ควรทราบ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
08.11.2019 คำแนะนำในการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
06.08.2015 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2558 เรื่อง การจัดสอบเพื่อรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่นที่มิใช่มหาวิทยาลัยของรัฐและสถาบันในต่างประเทศ (ฉบับที่ 2)
28.11.2014 ดาวน์โหลดเกณฑ์ ตารางข้อสอบ เพื่อประเมินและ รับรองความรู้ ความสามารถในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 : วิทยาศาสตร์การแพทย์ พื้นฐาน (Basic Medical Sciences)
01.11.2013 ตารางข้อสอบสำหรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบ วิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ ๒ : ความรู้วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
13.11.2009 เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรม ในการสมัครสอบเพื่อประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
07.08.2009 ประกาศ เรื่องการใช้เอกสารสำแดงพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นเอกสารประกอบการสมัคร เพื่อขอรับการประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
All 6 Record(s)  | Page : 1