ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
20.09.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566 ได้ที่นี่
20.09.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
18.09.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การทดลองใช้โปรแกรมการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10.08.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2566 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
27.07.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2566 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
13.07.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศ รพ.สงขลา เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.07.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่
06.07.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศ รพ.ตากสิน เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) และใบสมัคร สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
03.07.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
23.06.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2565 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ ฉบับที่ 2
19.06.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2566 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันอาทิตย์ ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566
09.06.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ รายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
07.06.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 25 มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่
06.06.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ ประกาศ รพ.ตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
29.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายละเอียด และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ ครั้งที่ 3
12.05.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบพิเศษ)
12.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.05.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2566 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) (รอบที่ 3)
11.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
All 49 Record(s)  | Page : 1 2 3 Next