ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
17.06.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2564 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
07.06.2021 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบพิเศษ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่นี่
02.06.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบพิเศษ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
01.06.2021 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 3) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
31.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 3) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.05.2021 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
20.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
19.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขอเชิญชวนให้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
07.05.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 กรณีพิเศษเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 สำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่ถูกงดสอบในวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
01.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
30.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขั้นตอนการดำเนินการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
16.04.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2564 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564, วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 และ การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
16.04.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2564 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2563ครั้งที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศ
13.04.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สอบวันที่ 18 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
09.04.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 สอบวันที่ 24 - 25 เมษายน 2564 ได้ที่นี่
09.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเดินทางไป - กลับยังสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
All 94 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next