ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
22.04.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2563 เรื่อง การประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 4 ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้เข้าสอบจากสถาบันในประเทศ
22.04.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 กรณีพิเศษเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉิน COVID-19 สำหรับผู้สมัครสอบจากสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศที่ถูกเลื่อนสอบในวันที่ 29 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
24.03.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งยกเลิกการรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
24.03.2020 ศรว. ขอปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 12 เมษายน 2563 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยสามารถติดต่อ ได้ที่ E-mail : cma@cmathai.org และ โทรศัพท์ 095-4976285
22.03.2020 ประกาศเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2563 และการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 และ 26 เมษายน 2563
17.03.2020 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 8/2563 เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1
17.03.2020 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 7/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันตนเองจากไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
17.03.2020 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 6/2563 เรื่อง การยืนยันกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 29 มีนาคม 2563 และมาตรการป้องกัน
17.03.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 จัดสอบเมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
10.03.2020 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 5/2563 เรื่อง ประเภทของคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
06.03.2020 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 4/2563 เรื่อง การปรับเปลี่ยนสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
19.02.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 วันที่สอบ 1 มีนาคม 2563 ได้ที่นี่
18.02.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 2 จัดสอบเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ที่นี่
13.02.2020 ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (ครั้งที่ 2) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ วันที่ 13 (เวลา 09:00 น.) - 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
06.02.2020 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ แพทยสภา ที่ 3/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม)
31.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (ครั้งที่ 2)
27.01.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2563 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2563 - 2564
24.01.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
21.01.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 ได้ที่นี่
All 44 Record(s)  | Page : 1 2 3 Next