ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
29.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง รายละเอียด และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ ครั้งที่ 3
12.05.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2566 (รอบพิเศษ)
12.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.05.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2566 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) (รอบที่ 3)
11.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.05.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
09.05.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566 สำหรับการสอบ วันที่ 22, 23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
03.05.2023 ประกาศ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (พ.ศ. ๒๕๖๖) (รอบการสอบ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖)
02.05.2023 ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบประมวลความรู้การสอบรายยาว (Long case Examination) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่สำเร็จการศึกษาปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑)
25.04.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 09 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
20.04.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
20.04.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง การเปลี่ยนแปลง Qr Code สำหรับนำส่งแบบประเมินความเสี่ยงและหลักฐานการรับวัคซีน สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19.04.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.วันที่ 18 เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 เรื่อง ข้อมูลเพิ่มเติมในแนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
10.04.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ ขั้นตอนที 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 22 และ 23 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
28.03.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 9 เมษายน 2566 ได้ที่นี่
24.03.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่
07.03.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯที่ 3/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2)
03.03.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศรว.)
24.02.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 12 มีนาคม 2566 ได้ที่นี่
21.02.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่
All 90 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next