ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
18.11.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง ประจำปี พ.ศ. 2563
18.11.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กติกาการสอบขั้นตอนที่ 1-2 วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน-คลินิก (Instructions for Taking the National Licensing Examination Step 1 and 2)
07.11.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามที่สอบและวันที่สอบ ของการสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 3 (การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
01.11.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 23 - 24 พฤศจิกายน 2562 ได้ที่นี่
25.10.2019 ประกาศเรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)
21.10.2019 ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ระหว่างวันที่ วันที่ 21 (เวลา 09:00 น.) - 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
29.09.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2561 เรื่อง วิธีการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
23.09.2019 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (การประเมินความรู้ความสามารถทางด้านทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 23 กันยายน 2562 (เวลา 09:00 น.) - 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
17.09.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2562 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2563) (รอบที่ 1)
26.08.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
26.08.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบความรู้สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับการประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อสอบขั้นตอนที่ 3 การประเมินความรู้ทางด้านทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2563 (เพิ่มเติม)
26.08.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2562 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2563
31.07.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562 ของสถาบันผลิตแพทย์
25.07.2019 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1, ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 (เวลา 09:00 น) - 14 สิงหาคม 2562 ได้ที่นี่
11.07.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 8/2562 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
02.07.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
01.07.2019 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ได้ที่นี่
01.07.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination)สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
14.06.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2562 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย เพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
29.04.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2562 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
All 34 Record(s)  | Page : 1 2 Next