ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
11.06.2019 ตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 จัดสอบเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ได้ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น
27.05.2019 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การจัดกิจกรรม โก๋วังหลัง Reunion Run วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
24.05.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 2 มิถุนายน 2562
24.05.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 2 มิถุนายน 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
24.05.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่สอบ 2 มิถุนายน 2562 ได้ที่นี่
29.04.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2562 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
26.04.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ของการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
18.04.2019 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 รอบพิเศษ ได้ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2562 (เวลา 09:00 น) ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
11.04.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562 ได้ที่นี่
10.04.2019 แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
10.04.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
10.04.2019 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
06.04.2019 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 จัดสอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ที่นี่
05.04.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2562 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 รอบพิเศษ
12.03.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562
12.03.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่สอบ 24 มีนาคม 2562 ได้ที่นี่
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
All 70 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next