ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
18.04.2019 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 รอบพิเศษ ได้ระหว่างวันที่ 18 เมษายน 2562 (เวลา 09:00 น) ถึง 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
11.04.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562 ได้ที่นี่
10.04.2019 แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
10.04.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1 และ 2 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
10.04.2019 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 27 - 28 เมษายน 2562
06.04.2019 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 จัดสอบเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ได้ที่นี่
05.04.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2562 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 รอบพิเศษ
12.03.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562
12.03.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่สอบ 24 มีนาคม 2562 ได้ที่นี่
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.03.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 24 มีนาคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
28.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2562 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประเมินทักษะทางคลินิก ประเภทข้อสอบ Objective Structured Clinical Examination (OSCE)
26.02.2019 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ครั้งที่ 2 จัดสอบเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
13.02.2019 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพิ่มเติม ได้ระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 (เวลา 09:00 น) – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ได้ที่นี่
08.02.2019 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เรื่อง การสมัครเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
07.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 3/2562 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2562 - 2563
05.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2562 เรื่อง การยืนยันกำหนดการสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 3 ความรู้ความสามารถทางด้านทักษะและหัตถการทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2561 – 2562 วันที่ 24 มีนาคม 2562
05.02.2019 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2562 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 เพิ่มเติม
04.02.2019 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ครั้งที่ 1 จัดสอบเมื่อวันที่ 06 มกราคม 2562 ได้ที่นี่
All 63 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next