ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562)
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2561 เรื่อง วิธีการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
23.09.2018 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 ได้ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 24 กันยายน 2561(เวลา 09:00 น.) – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
18.09.2018 ประกาศที่ 9/2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562
04.09.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
22.08.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การทดลองโปรแกรมสอบการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09.08.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2561 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย (เปิดลงทะเบียน วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:00 น.)
06.08.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเปิดสนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
04.08.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง สนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เต็ม
24.07.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
20.07.2018 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 ได้ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 (เวลา 09:00 น.) – 9 สิงหาคม 2561
19.07.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
19.07.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันผลิตแพทย์
05.07.2018 ประกาศที่ 5/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2
20.06.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การใช้ e-mail ในการขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
01.06.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 (รอบพิเศษ)จัดสอบเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี่
22.05.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
22.05.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 27 พฤษภาคม 2561
22.05.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 วันที่สอบ 27 พฤษภาคม 2561 ได้ที่นี่
03.05.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 สำหรับการสอบ วันที่ 21 และ 22 เมษายน 2561 ได้ที่นี่
All 47 Record(s)  | Page : 1 2 3 Next