ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
24.12.2018 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ได้ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (เวลา 09:00 น) – 14 มกราคม 2562 ได้ที่นี่
19.12.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
18.12.2018 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 18 (เวลา 12:00 น.) ธันวาคม - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
17.12.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่สอบ 6 มกราคม 2562
17.12.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดสอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดสอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่นี่
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.12.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562
30.11.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
19.11.2018 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
19.11.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ได้ที่นี่
18.11.2018 แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
09.11.2018 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
09.11.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
30.10.2018 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
26.10.2018 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
23.10.2018 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 (เวลา 09:00 น.) ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) ลงทะเบียน วันที่ 23 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2561 เรื่อง วิธีการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
All 39 Record(s)  | Page : 1 2 Next