ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
09.01.2022 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ( สอบเมื่อ 06 มกราคม 2565 )ได้ที่นี่
06.01.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับผู้ที่ศึกษาในสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศ ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 (เวลา 09:00 น) – 24 มกราคม พ.ศ. 2565
06.01.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2565 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2565 - 2566
29.12.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 สำหรับการสอบวันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม 2565 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) ได้ที่นี่
29.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
15.12.2021 ประกาศศูนย์ประเมินและฯ ที่ 26/2564 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 21 ธันวาคม 2564 (เวลา 09:00 น.) – 6 มกราคม 2565
09.12.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (จัดสอบเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่
09.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
08.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
03.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง รายละเอียดเพื่อพิจารณาเลือกสนามสอบอัตนัยประยุกต์ สอบวันที่ 16 มกราคม 2565 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
02.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
30.11.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (จัดสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่
26.11.2021 ประกาศศูนย์ประเมินและฯ ที่ 25/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) และ ผังที่นั่งรอคอยและนั่งรับประทานอาหารสำหรับ สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
24.11.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 24/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) (รอบที่ 2) ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี)
All 142 Record(s)  | Page : 1 2 3 4 Next