ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
17.04.2024 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง แจ้งจุดลงทะเบียนเพื่อส่งเอกสารสำแดงเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารฯ สนามสอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
10.04.2024 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ของการสอบวันที่ 20 และ 21 เมษายน 2567 ได้ที่นี่
09.04.2024 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 4 จัดสอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
22.03.2024 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. วันที่ 22 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567 เรื่อง การเดินทางมาสนามสอบในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต) วันอาทิตย์ ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2567
22.03.2024 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 31 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
08.03.2024 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดสอบเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
08.03.2024 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดสอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่นี่
04.03.2024 ประกาศศูนย์ประเมินฯ 4/2567 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก :OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1)
23.02.2024 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 3 มีนาคม 2567 ได้ที่นี่
16.02.2024 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
08.02.2024 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 3/2567 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567) (รอบที่ 2)
08.02.2024 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
07.02.2024 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
07.02.2024 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
05.02.2024 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 จัดสอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567 ได้ที่นี่
04.02.2024 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
29.01.2024 ประกาศ ศพค.รพ.ตรัง เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
26.01.2024 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ได้ที่นี่
26.01.2024 กำหนดจัดงานประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 10 (National Congress on Medical Education 2024) ภายใต้หัวข้อ Reshaping Medical Education Towards Well-Being for All ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ด้วยรูปแบบ Hybrid
19.01.2024 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.ตำรวจ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
All 107 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next