ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
28.01.2019 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่สอบ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ได้ที่นี่
27.01.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
27.01.2019 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
27.01.2019 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
24.12.2018 ท่านสามารถ สมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ได้ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2561 (เวลา 09:00 น) – 14 มกราคม 2562 ได้ที่นี่
19.12.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2561 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
18.12.2018 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 18 (เวลา 12:00 น.) ธันวาคม - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
17.12.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562 วันที่สอบ 6 มกราคม 2562
17.12.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดสอบเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 และ ขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 จัดสอบเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ได้ที่นี่
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
14.12.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
14.12.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 6 มกราคม 2562
30.11.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
19.11.2018 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
19.11.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ได้ที่นี่
18.11.2018 แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
09.11.2018 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
09.11.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
30.10.2018 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
All 63 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 Next