ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
03.04.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ เพื่อประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 21 - 22 เมษายน 2561
03.04.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 วันที่สอบ 21 - 22 เมษายน 2561 ได้ที่นี่
03.04.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจราจรวันที่ 22 เมษายน 2561
29.03.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 รอบพิเศษ
22.03.2018 การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
13.03.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ การสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี 2560-2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เรื่อง การจราจรวันที่ 25 มีนาคม 2561
13.03.2018 ท่านสามารถตรวจสอบสนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร สำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 เพิ่มเติม ได้ที่นี่
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.03.2018 กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561 สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12.03.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 25 มีนาคม 2561
20.02.2018 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2560 – 2561 สำหรับการสอบ วันที่ 04 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ที่นี่
29.01.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์ประเมินฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25.01.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562
15.12.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2560 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลสอบขั้นตอนที่ 1 - 2
08.11.2017 ประกาศที่ 8/2560 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1
25.08.2017 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2560 เรื่อง การรับรองผ่านการประเมินทุกขั้นตอน สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
04.12.2015 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2558 เรื่อง ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองทุกประเภท
04.08.2015 วิธีการเตรียมไฟล์ประกอบการสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ
21.04.2015 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบเพื่อประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นที่ 1 และ 2
All 44 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 Next