ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
15.02.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
13.02.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2566 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) (รอบที่ 2) ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 (เวลา 09.00 น.) – 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
13.02.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
08.02.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
02.02.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
02.02.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
25.01.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2566 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2566-2567
24.01.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 จัดสอบเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้ที่นี่
23.01.2023 ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับสอบวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ได้ที่นี่
11.01.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.ตรัง เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.01.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.ตากสิน เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
05.01.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การวางแผนการเดินทางไปยังสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
05.01.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การวางแผนการเดินทางไปยังสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
27.12.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศแพทยสภาที่ 100/2565 ว่าด้วยโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2566
22.12.2022 ท่านสามารถตรวจสอบวันที่สอบ, สนามสอบ และเลขที่นั่งสอบ สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566 สำหรับสอบวันที่ 8 มกราคม 2566 ได้ที่นี่
16.12.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2565 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1
14.12.2022 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2565 (พุทธศักราช 2566) เพิ่มเติม
14.12.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
12.12.2022 แนวปฏิบัติและมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการสอบเพื่อใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ ศรว. สำหรับการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE)
25.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ Manual Skills 15 ทักษะ และบางทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
All 90 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next