ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
05.01.2024 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2567 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2567 - 2568
25.12.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2567 สอบวันที่ 7 มกราคม 2567 ได้ที่นี่
08.12.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2566 เรื่อง การรับสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
28.11.2023 ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลวันที่สอบ และสนามสอบ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ได้ที่นี่
17.11.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับที่ 2 ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
08.11.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบ Long case สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
06.11.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
03.11.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
01.11.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ และ ใบสมัคร
01.11.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2566 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567) (รอบที่ 1)
26.10.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2566 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1
25.10.2023 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2566 สำหรับการสอบ วันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566 ได้ที่นี่
25.10.2023 ประกาศศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ฯ ที่ 12/2566 เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการขอตรวจสอบผลสอบขั้นตอนที่ 1 – 2 (ฉบับที่ 2)
18.10.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ), สอบรายยาว (Long case), สอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2566 (พ.ศ. 2567)
16.10.2023 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 9/2566 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2567 รับสมัครระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) - 30 ตุลาคม 2566
12.10.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.10.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
20.09.2023 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 สอบวันที่ 7 และ 8 ตุลาคม 2566 ได้ที่นี่
20.09.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
18.09.2023 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การทดลองใช้โปรแกรมการสอบประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
All 86 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next