ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
22.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศสำนักงานแพทยศาสตรศึกษา รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ Manual Skills สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
21.11.2022 ประกาศการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปีการศึกษา 2565 (พุทธศักราช 2566) สามารถตรวจสอบวันสอบและสนามสอบได้ที่นี่
15.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศ สำนักงานแพทยศาสตรศึกษา โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ สำหรับการรับสมัครหัตถการ (Manual skills) ฯ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564
02.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
01.11.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2565 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) (รอบที่ 1) ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 ) - 8 พฤศจิกายน 2565
01.11.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.10.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ แพทยสภา ที่ 12/2565 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2566 เพิ่มเติม รับสมัครระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (เวลา 09:00 น.) – 3 พฤศจิกายน 2565
27.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
26.10.2022 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 สำหรับการสอบ วันที่ 8 และ 9 ตุลาคม 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ (26 ตุลาคม 2565) เป็นต้นไป
21.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง จำนวนรับจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ), สอบรายยาว (Long case), สอบทักษะหัตถการ 15 ทักษะ (Manual skills)สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2565 (พ.ศ. 2566) เพิ่มเติม
06.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง เปลี่ยนแปลง Qr Code สำหรับกรอกแบบประเมินความเสี่ยง สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
04.10.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว.เรื่อง การวางแผนการเดินทาง สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
30.09.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบที่ตรวจพบเชื้อ COVID-19 เป็น positive (ATK+ve) ของ สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (รพ.ราชวิถี)
29.09.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง เปลี่ยนแปลงมาตรการการเข้าสอบเพิ่มเติม ของสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26.09.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ปรับเพิ่มมาตรการการเข้าสอบฯ วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565 หลังจากประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง
26.09.2022 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2565 เรื่อง กำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ปี พ.ศ. 2566
20.09.2022 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศ รพ.หาดใหญ่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินทักษะหัตถการ (Manual skills) 15 ทักษะ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
All 90 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 Next