ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
22.07.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
20.07.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดสอบเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2564 ได้ที่นี่
19.07.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 สำหรับผู้ที่ศึกษาจากสถาบันต่างประเทศซึ่งได้สมัครสอบกับ ศรว.ไว้แล้วและถูกเลื่อนสอบเมื่อเดือน เมษายน 2564
15.07.2021 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทย สามารถลงทะเบียนเพื่อสิทธิ์ในการสมัครสอบ ได้ที่นี่
15.07.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 16/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่ถูกเลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
09.07.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 15/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2564
30.06.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง รายละเอียด และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอัตนัยประยุกต์ ครั้งที่ 3 ของ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
22.06.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ได้ที่นี่
17.06.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 14/2564 เรื่อง การลงทะเบียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 ของสถาบันผลิตแพทย์ในประเทศไทยเพื่อสิทธิ์ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม
07.06.2021 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบพิเศษ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ที่นี่
02.06.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 13/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (รอบพิเศษ) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564
01.06.2021 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 3) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 - 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
31.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ซึ่งเลื่อนการสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
31.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประกาศศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.05.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 3) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
28.05.2021 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
20.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
19.05.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ขอเชิญชวนให้รับการฉีดวัคซีน COVID-19
All 142 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 Next