ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
09.12.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 (จัดสอบเมื่อวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่
09.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
08.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สถาบันร่วมผลิตแพทย์-กรมการแพทย์-มหาวิทยาลัยรังสิต
03.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง รายละเอียดเพื่อพิจารณาเลือกสนามสอบอัตนัยประยุกต์ สอบวันที่ 16 มกราคม 2565 ของ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
02.12.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยต์ประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
30.11.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (จัดสอบเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564) ได้ที่นี่
26.11.2021 ประกาศศูนย์ประเมินและฯ ที่ 25/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) เพิ่มเติม ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) และ ผังที่นั่งรอคอยและนั่งรับประทานอาหารสำหรับ สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
25.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
24.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
24.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
24.11.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 24/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) (รอบที่ 2) ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564
19.11.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบขั้นตอนที่ 1 (เพิ่มเติม) สำหรับ สนามสอบ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต (สอบที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โรงพยาบาลราชวิถี)
11.11.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และขั้นตอนที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 รอบที่ 2 สอบวันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2564 ได้ที่นี่
11.11.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 23/2564 เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) สำหรับวันที่ 9 มกราคม 2565 และ งดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565, 6 มีนาคม 2565 และ 3 เมษายน 2565
27.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 22/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2565 (รอบที่ 1) รับสมัครระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 09:00 น. – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
25.10.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : (ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
21.10.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 21/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2564 (พ.ศ. 2565) (รอบที่ 1)
21.10.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ : (ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ )
20.10.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ :(ประกาศศูนย์แพทยศาสตร์ชั้นคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า)
All 168 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 5 6 Next