ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

หัวข้อเด่น

 
วันที่ หัวข้อ
30.11.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 12/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม)
19.11.2018 การจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562
19.11.2018 ท่านสามารถตรวจสอบ สนามสอบ, วันที่สอบของผู้สมัคร และการจัดที่นั่งสอบสำหรับการสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561-2562 ได้ที่นี่
18.11.2018 แผนที่และที่ตั้งอาคารสอบของสนามสอบต่างๆ ในการสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1 - 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
09.11.2018 ศูนย์อำนวยการประจำสนามสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
09.11.2018 ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 วันที่สอบ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
30.10.2018 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
26.10.2018 ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เรื่อง การรับสมัครสอบรายยาว (Long case examination) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2561
23.10.2018 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23 (เวลา 09:00 น.) ตุลาคม - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 10/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 (พ.ศ. 2562) ลงทะเบียน วันที่ 23 - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
05.10.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 11/2561 เรื่อง วิธีการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2
18.09.2018 ประกาศที่ 9/2561 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะและหัตถการทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562
04.09.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
06.08.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเปิดสนามสอบขั้นตอนที่ 1 ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 เพิ่มเติม
24.07.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2561 เรื่อง การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ด้วยข้อสอบกลาง
19.07.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3 (ทั้งฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
19.07.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง กำหนดการรับสมัครสอบรายยาว (Long case) ให้แพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561 ของสถาบันผลิตแพทย์
20.06.2018 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การใช้ e-mail ในการขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
22.03.2018 การขอหนังสือรับรองผลการสอบขั้นตอนที่ 1, 2, 3
25.01.2018 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2561 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2561 - 2562
All 70 Record(s)  | Page : Prev 1 2 3 4 Next