ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
09.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเดินทางไป - กลับยังสนามสอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
05.04.2021 ท่านสามารถตรวจผลการสอบ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 จัดสอบเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
01.04.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
29.03.2021 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่นี่
26.03.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 7/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 7 เมษายน พ.ศ. 2564
26.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับวันประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2564
23.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 ของการจัดสอบเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 และ วันที่ 7 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
23.03.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 6/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบเพื่อขอรับการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมประจำปี พ.ศ. 2564 - 2565
19.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 28 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
17.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
12.03.2021 ท่านสามารถตรวจสอบสถานที่สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 สอบวันที่ 24 เมษายน 2564, ขั้นตอนที่ 2 สอบวันที่ 25 เมษายน 2564) ได้ที่นี่
11.03.2021 ท่านสามารถ ลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 2) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ 11 – 24 มีนาคม พ.ศ. 2564 ได้ที่นี่
10.03.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การแจ้งสถานที่สอบขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (ขั้นตอนที่ 1 สอบวันที่ 24 เมษายน 2564, ขั้นตอนที่ 2 สอบวันที่ 25 เมษายน 2564)
09.03.2021 ประกาศสถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ - มหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (พ.ศ. ๒๕๖๔) (รอบที่ ๒)
04.03.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 5/2564 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 2)
26.02.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564 ได้ที่นี่
22.02.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การประกาศผลการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี พ.ศ. 2564
17.02.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การยืนยันกำหนดการสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
15.02.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบหัตถการ (Manual skills) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
11.02.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ที่นี่
All 168 Record(s)  | Page : Prev 3 4 5 6 7 8 9 Next