ข่าวประกาศ

 
วันที่ หัวข้อ
28.01.2021 ท่านสามารถตรวจสอบ สถานที่สอบและวันที่สอบของการสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) ได้ที่นี่
25.01.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 4/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)
25.01.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 3/2564 เรื่อง กำหนดการจัดสอบฯ ขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ที่เลื่อนสอบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564)
11.01.2021 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม) ระหว่างวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 (เวลา 09.00 น.) - 17 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่นี่
06.01.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 2/2564 เรื่อง การรับสมัครเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
06.01.2021 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การบริหารจัดการสอบของผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ประจำปี 2564
02.01.2021 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 1/2564 เรื่อง การเลื่อนการจัดสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564 และ การจัดสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) ในวันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
30.12.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบขั้นตอนที่ 3 (OSCE) ในวันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม 2564
30.12.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่องจำนวนรับจัดสอบรายยาว (Long case) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)
28.12.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2564 สอบวันที่ 10 มกราคม 2564 ได้ที่นี่
21.12.2020 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) - 12 มกราคม 2564 ที่นี่
15.12.2020 ท่านสามารถตรวจสอบผลการสอบ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี 2563 สำหรับการสอบ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่นี่
01.12.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับเปลี่ยนการสอบจากรอบที่ 3 สนามสอบ กรุงเทพฯ เป็นรอบที่ 2 สนามสอบ สงขลา (เพิ่มเติม)
26.11.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การวางแผนการเดินทางไปยังสนามสอบ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
24.11.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ สถานที่สอบและวันที่สอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) ได้ที่นี่
24.11.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การปรับจำนวนข้อสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ)
16.11.2020 ข่าวประชาสัมพันธ์ ศรว. เรื่อง การรับสมัครสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ, สอบรายยาว (Long case) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ
16.11.2020 ท่านสามารถตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ และสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบของผู้สมัคร เพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 1 และ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 สอบวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2563 ได้ที่นี่
21.10.2020 ท่านสามารถสมัครสอบเพื่อขอรับการประเมินฯ ขั้นตอนที่ 3 (ทักษะทางคลินิก) ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) – 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ที่นี่
16.10.2020 ประกาศศูนย์ประเมินฯ ที่ 19/2563 เรื่อง การลงทะเบียนเพื่อการสอบอัตนัยประยุกต์ (MEQ) สำหรับแพทย์ผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563 (พ.ศ. 2564) (รอบที่ 1) ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 10 (เวลา 09:00 น.) – 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ได้ที่นี่
All 168 Record(s)  | Page : Prev 4 5 6 7 8 9 Next